MEER VERGIFTIGINGEN DOOR PADDENSTOEL

Metro Holland (Holland) - - News -

Het aan­tal vergiftigingen na het eten van pad­den­stoe­len is in 2017 fors ge­ste­gen. Dit jaar kreeg het Na­ti­o­naal Vergiftigingen In­for­ma­tie Cen­trum, on­der­deel van het Utrechts Me­disch Cen­trum, al 182 vra­gen van me­di­sche hulp­ver­le­ners over vergiftigingen. Dit is meer dan in heel 2016 toen dit er 137 wa­ren.

In de mees­te ge­val­len gaat het om jon­ge kin­de­ren die een hap heb­ben ge­no­men van een gif­ti­ge paddenstoel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.