Ko­ning op be­zoek bij Van der Laan

Metro Holland (Holland) - - News -

De zie­ke Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan heeft be­zoek ge­had van zo­wel ko­ning Wil­lem-Alexan­der als pre­mier Mark Rut­te. Dat meldt Het Pa­rool. De twee zou­den Van der Laan vo­ri­ge week heb­ben be­zocht in de ambts­wo­ning. De goe­de band tus­sen de ko­ning en de bur­ge­mees­ter stamt uit 2013, toen Wil­lem-Alexan­der in Amsterdam werd in­ge­hul­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.