Ra­coon luis­tert niet naar ei­gen mu­ziek

Met hun nieu­we en ze­ven­de al­bum ‘Look Ahead and See the Dis­tan­ce’ slaan de he­ren van Ra­coon trots een nieu­we weg in. „Man­nen, haard­vuur, mu­ziek en bier blij­ken een goe­de com­bi­na­tie’’, lacht zan­ger Bart van der Wei­de.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - BREGJE SI­MONS b.si­mons@tmg.nl

‘Af en toe ben ik trots op wat ik per on­ge­luk heb uit­ge­kraamd.’ - Bart van der Wei­de

Dat klinkt al­le­maal heel ge­zel­lig, maar niets is min­der waar; het al­bum draagt de zwaar­ste la­ding ooit voor de band.

Num­mers als ‘Mo­ther­fa­ther ’en ‘Bott­le of Wai­ting Whis­ky’ zijn ge­ïn­spi­reerd door het over­lij­den van de zus van Bart. De ro­de draad van het al­bum? „Genoe­gen ne­men met de klei­ne, mooie din­gen in het le­ven in plaats van al­tijd maar meer en meer wil­len”, zegt Bart.

De man­nen zijn ape­trots op hun nieu­we werk. Eer­der dit jaar, in maart, kwam al een EP uit met de eer­ste vijf ‘pa­rels’, zo­als ze het zelf noe­men. Ra­coon kijkt, on­danks de zwa­re pe­ri­o­de, te­rug op een cre­a­tief en in­spi­re­rend jaar dat in een huis­je op de Ar­den­nen be­gon. „Daar heb­ben we met z’n al­len veel ge­praat, ge­la­chen en ge­schre­ven. Maar ook door­dat we tij­dens on­ze vo­ri­ge the­a­ter­tour in de kleed­ka­mer veel tijd door­brach­ten sa­men, is daar meer ma­te­ri­aal voort­ge­ko­men dan we kon­den dro­men’’, zegt de zan­ger.

Schrij­ven is voor Bart echt een uit­laat­klep. „Ik schrijf niet om men­sen te plea­sen, dat zit er niet in. Het is gewoon heer­lijk om mijn ge­voe­lens op pa­pier te zet­ten. Af en toe ben ik wel een beet­je trots op wat ik per on­ge­luk heb uit­ge­kraamd.’’

Als ik ze vraag naar hun fa­vo­rie­te num­mer, moe­ten ze even den­ken. Een fa­vo­riet num­mer is so­wie­so maar een mo­ment­op­na­me, druk­ken ze me op het hart. „Ik denk

‘Batt­le of Spring­ti­me ’en‘ Ha­te to Lo­ve’’’, zegt Bart. „Voor mij nu

ook ‘Ha­te to Lo­ve ’ en ‘ Look Ahead’, denk ik’’, zegt Ste­fan de Kroon, bas­sist van de band. „Maar dat kan mor­gen weer an­ders zijn, ik moet eer­lijk zeg­gen dat ik er al een tijd­je niet naar ge­luis­terd heb.’’

Bart neemt een slok van zijn vers ge­tap­te bier­tje. „Ik ook niet’’, be­kent hij. „We heb­ben twee jaar met lief­de aan dit al­bum ge­werkt, maar nu hoef ik de num­mers even niet te ho­ren.’’ Ste­fan knikt be­ves­ti­gend: „Je bent er zo lang mee be­zig en als het dan af is, is het ook een tijd­je klaar. Ik hoor wel­eens een num­mer bij ie­mand thuis, in de kroeg of op de ra­dio en dan ben ik hart­stik­ke trots, maar het zelf thuis aan­zet­ten? Nee, nooit!’’

Maar de num­mers li­ve spe­len, is toch wel even wat an­ders en daar kij­ken de band­le­den dan ook ont­zet­tend naar uit. Eind dit jaar tre­den ze op in Eind­ho­ven en Gro­nin­gen en in 2018 staan ze – voor de twee­de keer – in een uit­ver­kocht Zig­go Do­me, maar als rou­ti­ne­klus zien ze het ze­ker niet. „Het blijft span­nend en zelf een tik­kel­tje in­ti­mi­de­rend. Maar zul­ke za­len no­di­gen gewoon uit om het al­ler­bes­te van je­zelf te bie­den en het on­der­ste uit de kan te ha­len.’’

Of er iets is wat de man­nen echt nog graag zou­den wil­len be­rei­ken? „Een in­ter­na­ti­o­na­le tour lijkt me fan­tas­tisch’’, zegt Bart. „Maar ei­gen­lijk wil ik voor­al nog heel lang mu­ziek ma­ken met Ra­coon. Dat we al zo lang sa­men zijn, is al best wel een pres­ta­tie. La­ten we dat voor­al zo hou­den.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.