LIE­VER JANS­SEN DAN DOST

Metro Holland (Holland) - - News -

Bas Dost weet dat de kans zeer aan­zien­lijk is dat hij te­gen Wit-Rus­land weer op de bank moet be­gin­nen en Vin­cent Jans­sen aan de af­s­trap staat. Ze­ker nu laatst­ge­noem­de bij Fe­ner­bah­çe weer aan spe­len toe­komt, hoeft hij niet bang te zijn dat Dick Ad­vo­caat hem pas­seert. De bonds­coach stelt hem lie­ver op dan de spits van Spor­ting Por­tu­gal. Bo­ven­dien weet Jans­sen hoe het is om te­gen Wit-Rus­land te sco­ren. In De Kuip, toen het 4-1 werd, joeg hij de bal prach­tig in de krui­sing. In Minsk moet hij Oran­je zo veel mo­ge­lijk goals be­zor­gen om uit­zicht te hou­den op het WK. „Het moet nu echt gaan ge­beu­ren”, al­dus Jans­sen. „Ik heb er nog steeds ver­trou­wen in. Ik wil er nog niet aan den­ken dat we de kans lo­pen het WK mis­sen.”

FOTO’S: ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.