HELP DE VLUCH­TE­LIN­GEN UIT MYANMAR

Metro Holland (Holland) - - Front Page -

Een hu­ma­ni­tai­re ramp vol­trekt zich voor on­ze ogen. Ruim 500.000 men­sen heb­ben drin­gend hulp no­dig. Geef op iban

NL48 INGB 0000 000 999 of via vluch­te­ling.nl/Myanmar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.