“Ik werd ge­sla­gen met een stok”

Metro Holland (Holland) - - News -

Li­ma Ak­ter: “mijn klas­ge­noot­jes za­ten te la­chen en ik vroeg ze luid daar­mee te stop­pen. Mijn le­raar sloeg me met een stok. Toen ik zei dat ik naar het school­hoofd zou gaan, ging hij door met zijn blo­te han­den. Zo hard dat ik in het zie­ken­huis be­land­de. Op de dag dat ik weer thuis kwam, vroeg hij me om ver­gif­fe­nis. Ik zei dat het be­lang­rij­ker was dat hij zijn ge­drag zou be­te­ren. Vroe­ger dacht ik al­tijd dat ik me wel ver­baal zou kun­nen we­ren te­gen ge­weld. Nu ik ka­ra­te les heb ge­no­men voel ik me een stuk ze­ker­der. La­ter wil ik bij de mi­li­tai­re po­li­tie. Als er con­flic­ten zijn, bren­gen zij hier rust en wor­den door ie­der­een ge­res­pec­teerd.” Bron: Vi­ce Ver­sa/San­ne de Boer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.