EVEN LA­CHEN!

Metro Holland (Holland) - - News -

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma gaan op de fo­to met een groep stu­den­ten tij­dens het staats­be­zoek aan Por­tu­gal. On­der­wijs, we­ten­schap en kunst en cul­tuur vorm­den gis­te­ren sa­men met ver­die­ping van de han­dels­re­la­ties de in­gre­di­ën­ten van de twee­de dag van het staats­be­zoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.