Mi­chael P. wordt van­daag voor­ge­leid

Metro Holland (Holland) - - News -

De 27-ja­ri­ge ver­dach­te in de ver­mis­sings­zaak van An­ne Fa­ber wordt van­daag voor­ge­leid bij de rech­ter-com­mis­sa­ris. Die be­paalt of Mi­chael P. vast moet blij­ven zit­ten. Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) ver­denkt de man van be­trok­ken­heid bij haar ver­mis­sing. P. is maandag op­ge­pakt. Hij ver­bleef in fo­ren­sisch psy­chi­a­tri­sche kli­niek Al­trecht Aven­tu­rijn om zich voor te be­rei­den op ge­lei­de­lij­ke te­rug­keer in de maat­schap­pij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.