Aan­ran­ding

Metro Holland (Holland) - - News -

• Vol­gens het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek wer­den er in 2016 meer dan 2200 men­sen aan­ge­rand. Althans, dat zijn de men­sen die het heb­ben ge­meld. Ruim 1500 men­sen zou­den zijn in 2016 ver­kracht. • Het Cen­trum voor Sek­su­eel Ge­weld heeft

an­de­re cij­fers. In het Jaar­ver­slag van 2016 heb­ben ze de ge­ge­vens ver­za­meld van 15 lo­ca­ties in Ne­der­land. Daar­uit blijkt dat 1 op de 8 vrou­wen ooit ver­kracht is. Jaar­lijks wor­den hon­derd­dui­zend men­sen slacht­of­fer van sek­su­eel ge­weld, van wie 90 pro­cent vrouw. En tus­sen de 12 en 24 jaar is het ri­si­co op ver­krach­ting vier keer zo groot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.