SCHIP­HOL ZET ZICH SCHRAP VOOR DRUK­TE

Metro Holland (Holland) - - News -

Schip­hol zet tij­dens de aan­ko­men­de mei­va­kan­tie 20 pro­cent meer per­so­neel in dan vo­rig jaar om de druk­te tij­dens de mei­va­kan­tie het hoofd te bie­den. Ook kun­nen rei­zi­gers dit jaar hun hand­ba­ga­ge door een nieu­we CT-scan­ner ha­len, zo­dat niet meer al­le tas­sen open hoe­ven. Vo­rig jaar trof de lucht­ha­ven ook maat­re­ge­len in aan­loop naar de mei­va­kan­tie, maar kon­den enor­me wacht­rij­en niet wor­den voor­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.