Con­tact­loos be­ta­len met mo­biel steeds po­pu­lair­der

Metro Holland (Holland) - - News -

Je pas­je in een ap­pa­raat ste­ken en je co­de in­voe­ren lijkt in­eens gru­we­lijk ou­der­wets. Aan de toon­bank komt het te­gen­woor­dig steeds va­ker voor dat niet je pin­pas, maar een smartpho­ne te­voor­schijn wordt ge­haald. De­ze vorm van con­tact­loos be­ta­len, waar­bij ge­bruik wordt ge­maakt van een spe­ci­a­le app, groeit vol­gens Be­taal­ver­e­ni­ging Ne­der­land hard.

Het aan­tal ge­down­lo­a­de apps voor mo­biel con­tact­loos be­ta­len is in een jaar tijd ver­drie­vou­digd tot meer dan 500.000. Dit aan­tal zal vol­gens de Be­taal­ver­e­ni­ging al­leen maar ver­der toe­ne­men. So­wie­so zit­ten con­tact­lo­ze be­ta­lin­gen in de lift. De­ze vorm van af­re­ke­nen is goed voor cir­ca de helft van al­le pin­be­ta­lin­gen.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land 2,8 mil­jard con­tact­lo­ze be­ta­lin­gen uit­ge­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.