Rot­ter­dam on­der­zoekt dis­cri­mi­na­tie wo­ning­markt

Metro Holland (Holland) - - News -

De ge­meen­te Rot­ter­dam gaat con­tro­le­ren of ver­huur­ma­ke­laars dis­cri­mi­ne­ren. Daar­bij over­weegt Rot­ter­dam ook mys­tery­guests in te zet­ten. Rot­ter­dam is al in ge­sprek met bran­che­or­ga­ni­sa­ties zo­als ma­ke­laars­ver­e­ni­ging NVM om dis­cri­mi­na­tie aan te kun­nen pak­ken. Dat bleek gis­te­ren tij­dens de ge­meen­te­raad van Rot­ter­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.