Do­de­lij­ke na­tuur­ge­ne­zer Ross wordt aan­ge­klaagd

Metro Holland (Holland) - - News -

Jus­ti­tie in Kre­feld gaat de Duit­se na­tuur­ge­ne­zer Klaus Ross (61) ver­vol­gen. Het Duit­se Open­baar Mi­nis­te­rie ver­wijt Ross drie­maal dood door schuld. In 2016 had Ross een na­tuur­ge­neesprak­tijk in Br­üg­gen, vlak bij Roer­mond. Drie pa­ti­ën­ten uit Apel­doorn, Wijk en Aal­burg en een Bel­gi­sche vrouw, die hij daar be­han­del­de, over­le­den vol­gens jus­ti­tie door zijn toe­doen. De vrou­wen wer­den be­han­deld met het ove­ri­gens le­ga­le mid­del 3-bro­mo­py­ru­vat. Vol­gens de Duit­se jus­ti­tie heeft Ross de pa­ti­ën­ten ech­ter een over­do­sis van het mid­del toe­ge­diend, als ge­volg waar­van ze over­le­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.