Twee­de Ka­mer be­zorgd over Fa­ce­book en ver­ze­ke­raars

Metro Holland (Holland) - - News -

De Twee­de Ka­mer is be­zorgd over het door­stu­ren naar Fa­ce­book van surf­ge­drag door zorg­ver­ze­ke­raars en an­de­re zorg­be­drij­ven. De ge­he­le Ka­mer wil hier een de­bat over met mi­nis­ters San­der Dek­ker (Rechts­be­scher­ming) en Bru­no Bruins (Me­di­sche Zorg). De par­tij­en uit­ten hun zor­gen dat ac­ti­vi­tei­ten van bur­gers op zorg­ge­bied wor­den ge­volgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.