Ba­by wordt vier jaar na dood ou­ders ge­bo­ren

Metro Holland (Holland) - - News -

Vier jaar na­dat zijn ou­ders om het le­ven kwa­men door een ver­keers­on­ge­luk, is in Chi­na een jon­gen ge­bo­ren uit een draag­moe­der. Shen Jie en Liu Xi wa­ren twee jaar ge­trouwd toen ze be­slo­ten om ivf in te zet­ten om een kind te krij­gen. Vijf da­gen voor­dat een van de be­vruch­te ei­tjes in Liu zou wor­den te­rug­ge­plaatst, kwa­men ze om het le­ven. Hun ou­ders span­den een rechts­zaak aan om recht te krij­gen op de vier in­ge­vro­ren em­bryo’s die wa­ren ach­ter­ge­ble­ven, vol­gens Chi­ne­se me­dia een unie­ke zaak. Ui­t­ein­de­lijk kre­gen de vier po­ten­ti­ë­le groot­ou­ders voog­dij over de be­vruch­te ei­tjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.