PLAKA

Metro Holland (Holland) - - News -

Plaka is de oud­ste woon­wijk van Athe­ne. De kleur­rij­ke huis­jes en smal­le straat­jes zijn een ech­te be­ziens­waar­dig­heid. Hier zijn ook veel res­tau­rants en bar­re­tjes waar je te­gen een pri­ma prijs kunt eten en drin­ken. Plaka ligt vlak on­der de Akro­po­lis die je, waar je ook loopt, ziet als je om­hoog­kijkt. In Plaka staat de Mitro­po­lis, de eni­ge ka­the­draal in Athe­ne. He­laas staat de­ze ech­ter al ja­ren­lang in de stei­gers. In de buurt van de Mitro­po­lis zijn een aan­tal win­kel­tjes die re­li­gi­eu­ze ar­ti­ke­len ver­ko­pen, voor­al de hand­ge­schil­der­de ico­nen zijn prach­tig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.