WIN­KE­LEN

Metro Holland (Holland) - - News -

Er­mou Street is de be­lang­rijk­ste win­kel­straat in Athe­ne. Het lang­ge­rek­te win­kel­ge­bied loopt van het Syn­tag­map­lein langs Mo­nas­ti­ra­ki. De by­zan­tijn­se kerk Kap­ni­k­area op het ge­lijk­na­mi­ge plein deelt de win­kel­straat in twee­ën. Er­mou komt van de god Her­mes, de be­scher­mer van de han­del. Tot 1960 was Er­mou Street hét cen­trum voor de vrou­wen­mo­de. Bij Pi­reaus Street vind je de ar­che­o­lo­gi­sche si­te van Kera­meikos en in de klei­ne straat­jes zo­als Lek­ka kun je zil­ver, va­zen en an­de­re hand­ge­maak­te Griek­se ar­ti­ke­len ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.