ROOF­TOPS

Metro Holland (Holland) - - News -

Athe­ne heeft veel roof­tops en bij­na al­le­maal heb­ben ze een adem­be­ne­mend uit­zicht op de Akro­po­lis. Tij­dens de zons­on­der­gang krijgt de stad een war­me, oran­je gloed. De bes­te cock­tails in Athe­ne zijn te krij­gen bij A for Athens. De­ze roof­top­bar ligt ho­ger dan de an­de­re bars. Het is soms een beet­je druk en iets prij­zi­ger. Maar zeg nu zelf: nip­pend aan een cock­tail ter­wijl je voor je uit staart en het Par­the­non ziet lig­gen, klinkt toch on­be­taal­baar? Dat valt dus wel mee. Voor tien eu­ro voel je je al een ko­ning of ko­nin­gin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.