MEES­TE VER­TROU­WEN IN KLAAS DIJKHOFF

Metro Holland (Holland) - - News -

Van al­le frac­tie­voor­zit­ters in de Twee­de Ka­mer ge­niet Klaas Dijkhoff (VVD) on­der de kie­zers het mees­te ver­trou­wen, blijkt uit on­der­zoek van Mauri­ce de Hond. Ook op de twee­de en der­de plek staan frac­tie­voor­zit­ters van re­ge­rings­par­tij­en: GertJan Se­gers (Chris­ten-Unie) en Sy­brand Bu­ma (CDA). Vol­gens De Hond is het „vrij on­ge­woon” dat frac­tie­voor­zit­ters van re­ge­rings­par­tij­en zo hoog sco­ren. Al­leen Alexan­der Pechtold van re­ge­rings­par­tij D66 scoort laag met een ne­gen­de plek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.