BRUG TE VER

Metro Holland (Holland) - - News -

Het is hoe dan ook een ont­zet­tend pijn­lij­ke si­tu­a­tie, zegt dj, RTL Bou­le­vard-des­kun­di­ge en mu­ziek­ken­ner Ro­nald Mo­len­dijk over de kwes­tie rond zan­ger Do­tan. In de za­ter­dag­uit­zen­ding van Bou­le­vard re­geer­de Mo­len­dijk als door een wesp ge­sto­ken op het nieuws en in Me­tro legt hij uit waar­om. „Het raakt mij heel erg om­dat mu­ziek voor veel men­sen een vei­li­ge haven is en Do­tan heeft dat nu met voe­ten ge­tre­den. Zo’n ver­haal over een leu­ke­mie­pa­ti­ën­tje ver­zin­nen om voor je­zelf een soort Moe­der Theresa-ima­go te cre­ë­ren, dat is wat mij be­treft echt een brug te ver.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.