EVEN LEK­KER MEPPEN

Metro Holland (Holland) - - News -

Het groot­ste open­ba­re kus­sen­ge­vecht in Ne­der­land trok dit week­end hon­der­den deel­ne­mers. Jong en oud, klein en groot maak­ten van de ge­le­gen­heid ge­bruik om in Rot­ter­dam even­tjes he­le­maal los te gaan. In ron­des van tien mi­nu­ten gin­gen tal van men­sen el­kaar te lijf. Keu­rig vol­gens de re­gels, dus met een zacht kus­sen van thuis - én soms zelfs met een py­ja­ma aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.