EBRU UMAR

Metro Holland (Holland) - - News -

CO­LUM­NIST

Check de vlogs van on­ze co­lum­nis­ten op de website of via on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na De po­li­tie heeft gis­ter­och­tend vroeg op ver­schil­len­de lo­ca­ties in het zui­den van het land in­val­len ge­daan. In ze­ker veer­tien pan­den is de po­li­tie naar bin­nen­ge­gaan in de strijd te­gen de syn­the­ti­sche drugs­cri­mi­na­li­teit. Er zijn zes aan­hou­din­gen ver­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.