Re­cord­hoe­veel­heid sneeuw

Metro Holland (Holland) - - News -

In het mid­wes­ten van de Ver­e­nig­de Sta­ten is zon­dag een re­cord hoe­veel­heid sneeuw ge­val­len en zijn er enorm la­ge tem­pe­ra­tu­ren ge­me­ten. Daar­naast had het oos­ten van de VS last van tor­na­do’s.

De mees­te sneeuw viel in de sta­ten Wis­con­sin en Min­ne­so­ta. Daar viel tus­sen de 50 en 60 cen­ti­me­ter, wat in veel plaat­sen een re­cord was.

In de staat Mi­chi­gan is on­ge­veer 46 cen­ti­me­ter sneeuw ge­val­len en za­ten rond de 310.000 huis­hou­dens zon­der stroom. De ver­wach­ting is dat de stroom in veel ge­val­len pas dins­dag weer te­rug is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.