Dui­zen­den jon­ge­ren zon­der werk en op­lei­ding

Metro Holland (Holland) - - News -

Zo’n 84.000 Ne­der­land­se jon­ge­ren wer­ken niet en vol­gen ook geen op­lei­ding. Dat komt neer op 4 pro­cent van de jon­ge­ren in de leef­tijd van 15 tot 25 jaar, maak­te sta­tis­tiek­bu­reau CBS be­kend. Ruim vier op de tien jon­ge­ren ge­ven aan ook niet te wil­len of kun­nen wer­ken. Ge­zond­heids­pro­ble­men zijn de meest ge­noem­de re­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.