Op­nieuw toe­na­me Ly­me-pa­ti­ën­ten

Metro Holland (Holland) - - News -

Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RIVM) heeft het af­ge­lo­pen jaar 27.000 nieu­we ge­val­len van de ziek­te van Ly­me ge­teld. Bij de vo­ri­ge pei­ling, in 2014, kwa­men er 25.000 slacht­of­fers bij. In de af­ge­lo­pen twin­tig jaar is het aan­tal men­sen dat Ly­me op­liep ver­vier­vou­digd, zegt het RIVM aan het be­gin van de Week van de teek. De ziek­te van Ly­me is een in­fec­tie die ont­staat door de Bor­re­lia­bac­te­rie op te­ken en ge­vol­gen kan heb­ben voor ze­nuw­weef­sel, ge­wrich­ten, huid en hart. De week is er om men­sen ex­tra alert te ma­ken op te­ken, die je voor­al kunt op­lo­pen in het bos, in de dui­nen of zelfs in de tuin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.