Zeg toe­rist, ga eens hier naar­toe...

Metro Holland (Holland) - - News - KYRIE STUIJ

0%

Rol­kof­fers, Airbnb-gek­te, krap­te op de fiets­pa­den. Am­ster­dam heeft het ge­had met de gro­te hoe­veel­heid be­zoe­kers. Nu uit cij­fers van het NBTC blijkt dat het aan­tal toe­ris­ten de ko­men­de ja­ren ook nog eens ex­plo­sief zal toe­ne­men, wordt op­nieuw ge­op­perd om an­de­re Ne­der­land­se ste­den be­ter te pro­mo­ten, zo­dat toe­ris­ten zich meer gaan ver­sprei­den. Maar waar ga je dan naar­toe?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.