TIPS

Metro Holland (Holland) - - News -

Bir­git Jans­sen van het RIVM heeft raad voor men­sen die in een la­waai­i­ge om­ge­ving wo­nen.

• Breng re­gel­ma­tig tijd door bui­ten je la­waai­i­ge om­ge­ving, om tot rust te ko­men

• Slaap aan de rus­ti­ge kant van het huis

• Iso­leer je huis, dat ver­laagt ge­luids­ni­veau bin­nen

• Doe ’s nachts je ra­men dicht

• Maak ge­bruik van oor­dop­jes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.