Nel­ly

Metro Holland (Holland) - - Music City - Snol­le­bol­le­kes Meer zien of ho­ren? Ga naar on­ze si­te: me­tro­nieuws.nl/mu­sic­ci­ty

It’s get­ting hot in he­re, want Nel­ly komt naar Am­ster­dam. De rap­per uit St. Louis ver­kocht al­leen al in ei­gen land ruim 50 mil­joen al­bums en scoor­de in de ze­roes top 10-hits met ‘Ri­de Wit Me’, ‘Hot In Her­re’ en ‘Di­lem­ma’, het du­et met Des­ti­ny’s Child-zan­ge­res Kel­ly Row­land dat de rest van de dag nog in je hoofd zit. Nel­ly maakt nog steeds mu­ziek. Zijn nieu­we sin­gle ‘Freaky With You’ is een re­ma­ke van Silks ‘Freak Me’, bij ons be­ter be­kend in de uit­voe­ring van Ano­ther Le­vel. Wie vip­kaar­ten koopt, mag Nel­ly ont­moe­ten. Waar: Q-Fac­to­ry, Am­ster­dam Wan­neer: 21 no­vem­ber 2018 Tic­ket­prijs: € 49,95 (re­gu­lier), € 175,- (vip) Start kaart­ver­koop: kaart­ver­koop al ge­start Car­na­val laat nog even op zich wach­ten, maar nu is al be­kend dat Snol­le­bol­le­kes er een vol­le maand voor uit­trekt. Want op za­ter­dag 30 maart tre­den ca­ba­re­tier Rob Kemps en de dj’s Jur­jen Gof­fers en Maurice Huis­mans op in de Gel­re­do­me. Ook Gerard Jo­ling, Ven­ga­boys en Paul Els­tak ko­men op be­zoek. Dus zo­dra je de po­lo­nai­se uit­loopt met car­na­val­shits als ‘Links Rechts’ en ‘Sprin­gen Non­de­ju’ kun je nog hak­ken ook.

Waar: Gel­re­do­me, Arn­hem

Wan­neer: 30 maart 2019

Tic­ket­prijs: € 25,- (tot 1 no­vem­ber), € 32,50 (re­gu­lier)

Start kaart­ver­koop: za­ter­dag 13 ok­to­ber, 11.00 uur

4

5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.