WAT KUN JE DOEN?

Metro Holland (Holland) - - News -

Ali­cia en Be­ren­di­ne­ke heb­ben nog een aan­tal tips voor je om­trent het om­gaan met, het voor­ko­men van en het re­a­ge­ren op on­ge­wenst sek­su­eel ge­drag.

• Praat met ie­mand over wat er ge­beurd is. Als je dat niet doet stop je het weg en wordt het pro­bleem gro­ter.

• Houd je rug recht.

• Knoop goed in je oren dat wat er ge­beurd is,

niet jouw schuld is.

• Als je ziet dat ie­mand las­tig­ge­val­len wordt moet je iets zeg­gen. Je kunt be­ter iets stoms zeg­gen dan doen als­of je niks ge­zien hebt. Als je niks zegt gaat de da­der door.

• Spreek al­tijd van te­vo­ren met je vrien­din­nen/ vrien­den af om el­kaar in de ga­ten te hou­den. Dan kun je el­kaar uit on­ge­wens­te si­tu­a­ties trek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.