EERST DUITS­LAND, DAAR­NA BEL­GIË

Metro Holland (Holland) - - News -

Het Ne­der­lands elf­tal speelt mor­gen­avond in de Johan Cruijff Are­na de twee­de wed­strijd in de Na­ti­ons Le­a­gue. Na de re­mi­se in Frank­rijk is nu Duits­land de te­gen­stan­der. Dins­dag staat er een twee­de wed­strijd op het pro­gram­ma. In Brus­sel speelt Oran­je een oe­fen­wed­strijd te­gen Bel­gië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.