NVWA: ho­ver­boards moe­ten uit de han­del

Metro Holland (Holland) - - News -

Veel ho­ver­boards ver­to­nen ern­sti­ge ge­bre­ken. Zo kan de bat­te­rij in brand vlie­gen als die te lang aan de op­la­der ligt. Daar­voor waar­schuwt de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA). De au­to­ri­teit wil dat al­le der­tig on­der­zoch­te ho­ver­boards uit de han­del wor­den ge­haald. De NVWA heeft fa­bri­kan­ten, im­por­teurs en dis­tri­bu­teurs van ho­ver­boards ge­vraagd hun ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.