13 MIL­JOEN CON­GO­LE­ZEN LIJ­DEN HON­GER

Metro Holland (Holland) - - News -

Het aan­tal men­sen in het De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek Con­go dat ern­sti­ge hon­ger lijdt is ex­plo­sief ge­ste­gen als ge­volg van de aan­hou­den­de con­flic­ten in het het land. Ruim 13 mil­joen men­sen heb­ben niet meer ge­noeg te eten, te­gen 7,7 mil­joen vo­rig jaar. On­ge­veer 6 mil­joen kin­de­ren in Con­go moe­ten als on­der­voed wor­den be­schouwd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.