CHRISTOPHE HADDAD GAAT TROUWEN

Metro Holland (Holland) - - News -

Voor­ma­lig GTST-ac­teur Christophe Haddad en zijn vrien­din San­ne de Regt gaan trouwen. „Ver­loofd met de lief­de van mijn le­ven”, schrijft Haddad op In­st­agram. „Wij kie­zen vol­le­dig voor el­kaar en dit maakt het nog mooi­er. En dat wil­len we graag met ie­der­een de­len”, ver­telt hij aan Dag Al­le­maal. San­ne de Regt is voor­ma­lig Miss Ne­der­land. „Ik kijk er­naar uit om Christophe of­fi­ci­eel mijn man te noe­men. Het is raar om hem voor te stel­len als mijn vriend”, zegt het mo­del. „Ik vind het heel span­nend om te trouwen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.