54

Metro Holland (Holland) - - News -

Uit het on­der­zoek blijkt dat 54 pro­cent van de kie­zers nu toch voor een Brits EU-lid­maat­schap zou kie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.