20.000

Metro Holland (Holland) - - News -

Dat blijkt uit een pei­ling on­der 20.000 kie­zers die is uit­ge­voerd door en­quê­teur Sur­va­ti­on. Het gaat vol­gens het be­drijf om de groot­ste on­af­han­ke­lij­ke Brexit-pei­ling sinds de volks­raad­ple­ging in 2016.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.