TV-AVONTUUR

Metro Holland (Holland) - - City -

Na De We­reld Draait Door en De Slim­ste Mens zou Lakshmi een nieuw tv-avontuur wel zien zit­ten. Als ze voor Me­tro moet kie­zen tus­sen Ex­pe­di­tie Ro­bin­son en Wie is de Mol, dan kiest ze di­rect voor laatst­ge­noem­de. „Ik zou ze­ker we­ten de mol wil­len zijn en ben dan vol­gens mij heel goed. Men­sen ver­wach­ten dat niet van mij. Het lijkt me ge­wel­dig om voor een keer te kun­nen lie­gen en be­drie­gen”, grijnst ze. Voor Ex­pe­di­tie Ro­bin­son is ze niet in de wieg ge­legd. „Ik zou echt niet op zo’n Dui­vel­sei­land kun­nen zit­ten. Ik kan sim­pel­weg niet stil­zit­ten en als je daar de he­le dag al­leen bent, is de ver­ve­ling al snel een pro­bleem. Daar­naast eet ik geen vlees, waar­schijn­lijk zou ik al­le krab­be­tjes die ze van­gen weer vrij­la­ten. Dat vind ik zie­lig.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.