MEER VROU­WEN

Metro Holland (Holland) - - News -

Voor­al vrou­we­lij­ke De­mo­cra­ti­sche kan­di­da­ten zor­gen voor ver­nieu­wing in het nieuw ge­ko­zen Ame­ri­kaan­se Huis van Af­ge­vaar­dig­den. Zo zijn voor het eerst twee isla­mi­ti­sche vrou­wen tot het ambt ver­ko­zen, bei­den voor de De­mo­cra­ten. Ook zul­len voor het eerst twee vrou­wen uit de in­heem­se In­di­aan­se be­vol­king hun stem la­ten ho­ren in het Huis: de De­mo­cra­ten Shari­ce Da­vids (38) en Deb Haal­and (57). Da­vids is in meer op­zich­ten een op­mer­ke­lij­ke ver­schij­ning: voor­dat ze voor de po­li­tiek koos was de vrouw uit Kansas pro­fes­si­o­neel mar­ti­al arts-vech­ter. Ze is op­ge­leid tot ju­rist. Ver­der is ze een van de wei­ni­ge open­lijk les­bi­sche vrou­wen in de Ame­ri­kaan­se po­li­tiek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.