‘ABN Am­ro pleeg­de lan­ge tijd frau­de’

Metro Holland (Holland) - - News -

ABN AM­RO was ze­ker tot fe­bru­a­ri 2016, ruim zes jaar na de na­ti­o­na­li­sa­tie van de bank, be­trok­ken bij frau­du­leu­ze di­vi­den­d­ar­bi­tra­ge. Dat zijn trans­ac­ties waar­in fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen ten on­rech­te bij Eu­ro­pe­se be­las­ting­dien­sten di­vi­dend­be­las­ting een of meer­de­re ma­len te­rug­vor­de­ren. Het mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën had ge­de­tail­leer­de ken­nis van de­ze prak­tij­ken, maar on­der­nam er niets te­gen en deel­de de­ze ook niet met toen­ma­lig mi­nis­ter Jeroen Dijs­sel­bloem. Dat blijkt uit on­der­zoek van Fol­low the Mo­ney dat deel uit­maakt van het in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­kings­ver­band The CumEx Fi­les, dat on­der lei­ding staat van het Duit­se on­der­zoeks­plat­form Cor­rec­tiv.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.