80

Metro Holland (Holland) - - News -

pro­cent van de ZZP’ers ont­vangt vaak on­ge­wens­te te­le­foon­tjes waar­in al­ler­lei aan­bie­din­gen wor­den ge­daan. Na veel klach­ten hie­rover heeft de Ka­mer van Koop­han­del be­slo­ten te­le­foon­num­mers van zzp’ers en een­mans­za­ken weg­la­ten uit zijn on­li­ne-adres­sen­be­stand. Op die ma­nier wor­den on­der­ne­mers niet meer las­tig ge­val­len met ver­koop­te­le­foon­tjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.