De waar­heid

Metro Holland (Holland) - - @metro -

Pas­ge­le­den las ik een stuk in NRC van Bas Heij­ne over het feit dat we steeds mak­ke­lij­ker te ma­ni­pu­le­ren zijn. Denk aan men­sen die op­eens mas­saal hun kin­de­ren niet meer la­ten in­en­ten, een groei­en­de groep die niet meer ge­looft dat de aar­de rond is en men­sen die luid roe­pen dat de op­war­ming van de aar­de niet echt is. We ge­lo­ven met z’n al­len steeds min­der in wat de we­ten­schap ons ver­telt, ook al spre­ken zij de waar­heid. Want de waar­heid, zegt men, wat is dat nou?

Ik dacht te­rug aan mijn tijd op de mid­del­ba­re school, toen ik voor Ne­der­lands De Don­ke­re Ka­mer van Damokles moest le­zen. Een vre­se­lijk lang­dra­dig boek, waar mijn pu­ber­brein zich met moei­te door­heen heeft ge­wor­steld maar wat me toch al­tijd is bij­ge­ble­ven. De re­den? De con­clu­sie van het boek: ‘de waar­heid is sub­jec­tief’. Maar is dat wel echt zo?

Men­sen lij­ken te­gen­woor­dig de waar­heid al­tijd wel naar hun hand te kun­nen draai­en, dit ar­gu­ment ge­brui­kend. Denk aan Do­nald Trump, die leu­gens ver­spreidt on­der de schuil­naam ‘al­ter­na­ti­ve facts’. Het lijkt wel als­of een groep men­sen de waar­heid com­pleet ka­pot pro­beert te ma­ken, om ver­vol­gens al­ler­lei ra­re din­gen de we­reld in te kun­nen slin­ge­ren en de boel mas­saal te ont­re­ge­len. En wij gaan daar met z’n al­len vro­lijk in mee.

In al de­ze gek­te pro­beer ik het hoofd koel te hou­den en me te fo­cus­sen op de har­de, we­ten­schap­pe­lijk be­we­zen fei­ten: dat je geen au­tis­me krijgt van vac­ci­na­ties, de aar­de een bol is en de ijs­kap­pen mas­saal smel­ten. Waar­om? Dat is ge­woon de waar­heid.

‘We ge­lo­ven met z’n al­len steeds min­der in wat de we­ten­schap ons ver­telt, ook al spre­ken zij de waar­heid.’

Ba­bet­te Sut­ter

BA­BET­TE SUT­TER

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een fo­to op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.