‘Kuyt moet blij­ven’

Metro Holland (Rotterdam) - - Sport -

Wil­lem van Ha­ne­gem is vol lof over aan­voer­der Dirk Kuyt. De clu­bicoon ziet vol­gend sei­zoen ook nog een rol voor Kuyt. „Het gaat er om of hij zelf ook nog te­vre­den is. Fey­en­oord gaat de Cham­pi­ons Le­a­gue in en zal de no­di­ge ver­ster­kin­gen moe­ten ha­len. Maar hij kan daar ook een bij­dra­ge aan le­ve­ren en niet al­leen door op de bank te zit­ten. Er zijn heel veel wed­strij­den. Ik zou het goed vin­den als Kuyt bij de­ze club blijft.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.