Sup­por­ters lie­ten Kuyt nooit val­len

Metro Holland (Rotterdam) - - Sport -

Hij zou het al­le­maal niet meer kun­nen be­lo­pen, hij scoor­de te wei­nig en de ja­ren be­gon­nen dui­de­lijk te tel­len. Nee, in voet­bal­praat­pro­gram­ma’s en in de pers kon Dirk Kuyt wei­nig goeds meer doen. Er was ge­noeg re­den voor de kri­tiek, want het was na­tuur­lijk niet voor niets dat Gio­van­ni van Bron­ck­horst op een ge­ge­ven mo­ment slechts nog een bank­zit­ter in zijn aan­voer­der zag. Maar de sup­por­ters van Fey­en­oord heb­ben hem nooit la­ten val­len. Ze ble­ven al­tijd zijn naam scan­de­ren en ach­ter hem staan. Nooit klonk er een on­ver­to­gen woord. Zij wis­ten dat de aan­val­ler dol­graag hun club kam­pi­oen wil­de ma­ken, op wat voor ma­nier dan ook. Nu dat is ge­lukt zul­len ze hem nóg meer op han­den dra­gen. Tot in de eeu­wig­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.