GEBOD TE­GEN IJ­DEL­HEID

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws -

Het ri­si­co van co­lum­nist zijn, is dat je gaat den­ken dat er men­sen op je me­ning zit­ten te wach­ten. Dat le­zers pas gaan na­den­ken over een on­der­werp, zo­dra Ire­ne er een co­lumn over heeft ge­schre­ven. Of Ebru, of El­fie. Pu­re ij­del­heid na­tuur­lijk. Want zo­als som­mi­gen het zo elo­quent ver­woor­den: me­nin­gen zijn als kon­ten, ie­der­een heeft er één. Al hoop ik wel dat mijn co­lumns eer­der de kwa­li­teit heb­ben van de der­ri­è­re van Kat­ja Schuur­man dan van een Dum­pertReet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.