Fees­ten met ge­jat vaan­tje

Metro Holland (Rotterdam) - - Rotterdam - METRO

De vie­ring van Fey­en­oords kam­pi­oen­schap mag vol­gens de po­li­tie dan zon­der bij­zon­de­re in­ci­den­ten zijn ver­lo­pen, één van de fees­ten­de sup­por­ters moet zich diep scha­men, vindt Jill Bleik­sloot. Hij of zij stond na­me­lijk te zwaai­en met een Fey­en­oords­jaal­tje dat hij stal van het graf van haar moe­ders bes­te vriend.

„Mijn moe­der had het vaan­tje neer­ge­legd om Ed een laat­ste eer te be­wij­zen. Hij ge­loof­de in dit kam­pi­oen­schap”, ver­telt ze.

Zon­dag plaatste Jill een op­roep aan de dief op Fa­ce­book. „Je bent het niet eens waardom op te spu­gen”, schreef ze on­der meer. „Ik ga er niet van­uit dat ie­mand zich meldt, maar ik hoop dat de da­der het on­der ogen krijgt en zich ka­pot schaamt”, zegt ze te­gen Metro.

In­mid­dels ligt er karn­ton­nen ver­sie van de schaal bij het graf. „Die ligt ex­tra goed vast. Maar ik pleit voor ca­me­ra’s op be­graaf­plaat­sen. Zul­ke men­sen moe­ten ge­straft­wor­den. Ze ko­men er nog te vaak mee weg.”

Dit vaan­tje werd van het graf ge­jat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.