Z

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws Peper -

per jaar was het raak voor Do­ra Li­ar­ti en haar Griek­se vrien­den. Met een le­ge kof­fer ver­trok­ken ze naar Grie­ken­land om na een be­zoek aan fa­mi­lie en vrien­den met een over­vol­le kof­fer te­rug te ke­ren naar Ne­der­land. Wat er in die kof­fer zat? “Olijf­olie. Heel veel olijf­olie. Niet om­dat die in Ne­der­land niet goed was, maar in Grie­ken­land was het ge­woon veel goed­ko­per. En olij­ven, ge­droog­de krui­den, bo­nen, lin­zen, fe­ta.”

Do­ra kan nog wel even door­gaan met op­som­men. Op Schip­hol kwam ze stan­daard aan met een kof­fer vol sma­ken die ze van thuis ge­wend was en die hier in Ne­der­land niet te vin­den zijn. “Ge­luk­kig kon­den we in Ne­der­land voor som­mi­ge pro­duc­ten wel naar de Turk­se win­kels. Maar daar smaakt al­les toch net weer even an­ders. Echt waar: de Turk­se grond is an­ders dan de Griek­se en dat proef je.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.