De uit­spat­tin­gen van de Qu­eensof theIn­du­stry

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws Peper -

We moe­ten er nog steeds een beet­je aan wen­nen: dat Ko­nin­gin­ne­dag is ver­van­gen door Ko­nings­dag. Ge­luk­kig or­ga­ni­se­ren de Qu­eens of the In­du­stry een al­ter­na­tief fes­ti­val met een ge­heel fe­ma­le li­ne-up . Laat je in­spi­re­ren door de cre­a­tie­ve uit­spat­tin­gen van de­ze vrou­we­lij­ke pro­fes­si­o­nals die hun ei­gen ko­nin­kje zijn met fo­to­gra­fie, il­lu­stra­tie, schil­de­ren en gra­fi­sche vorm­ge­ving. Ook de moei­te waard zijn de vrou­we­lij­ke dj’s, bands en zan­ge­res­sen. Man­nen mo­gen de cre­a­tie­ve uit­spat­tin­gen ook ko­men be­won­de­ren. Graag zelfs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.