Focus op één be­drijf

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws -

Door zich vol­le­dig te rich­ten op slechts één win­kel­for­mu­le, Blok­ker, denkt het be­drijf be­ter en snel­ler te kun­nen in­spe­len op de ver­an­der­de wen­sen van con­su­men­ten. Dat is no­dig om in een zeer con­cur­re­ren­de markt het hoofd bo­ven wa­ter te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.