1900

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws -

Bij el­kaar ver­dwij­nen zo’n 1900 ba­nen bij de win­kel­ke­tens en bij moe­der­be­drijf Blok­ker Hol­ding. De on­der­ne­ming liet daar­naast we­ten dat de ke­tens In­ter­toys, Maxi Toys, Xe­nos, Big Ba­zar en Leen Bak­ker in de eta­la­ge wor­den ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.