Slecht ver­krijg­baar

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws -

In­mid­dels is de spinner al lang niet al­leen meer een ap­pa­raat­je voor kin­de­ren (en vol­was­se­nen) met con­cen­tra­tie­pro­ble­men. De speel­goed­win­kels mer­ken dat ook, zegt Anouk Wit­voet, be­drijfs­lei­der van speel­goed­win­kel.nl: “We heb­ben nu he­le­maal niks meer, we krij­gen van­daag als het goed is weer spin­ners bin­nen. Het ver­koopt heel goed, vaak meer dan hon­derd per dag. Het loopt echt als een tie­re­lier.” Me­de daar­door zijn de spin­ners moei­lijk ver­krijg­baar zijn: Chi­na, waar veel spin­ners wor­den ge­maakt, kan am­per aan de gro­te vraag vol­doen. Of de hy­pe lang aan­houdt, is nog maar de vraag. Anouk be­twij­felt het: “Het gaat nu hard, maar ik denk dat het over een week of drie al klaar is. De zo­mer­va­kan­tie gaan ze so­wie­so niet over­le­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.