McDo­nald’s in de fout

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws -

De uit­ba­ter van een fi­li­aal van McDo­nald’s in het Duit­se Mann­heim, dat op het punt staat te slui­ten, heeft voor nog­al wat op­hef ge­zorgd. Om zijn klan­ten de weg te wij­zen naar an­de­re fi­li­a­len hing hij aan de ge­vel twee bor­den op. Een in het Duits en een in het Turks. Pro­bleem was dat het Turk­se bord de klan­ten naar een fi­li­aal in een min­de­re wijk wees ter­wijl het Duit­se bord de klan­di­zie in de rich­ting van een McDo­nald’s in een be­te­re buurt di­ri­geer­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.